Zodiac Calculator

DateDay of week->Year sexagenary cycleMonth sexagenary cycleDay sexagenary cycle
5/1/2023 Mon.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinotono-hitsuji
つちのとのひつじ
己未
5/2/2023 Tues.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kanoe-saru
かのえさる
庚申
5/3/2023 Wed.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kanotono-tori
かのとのとり
辛酉
5/4/2023 Thurs.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Mizunoe-inu
みずのえいぬ
壬戌
5/5/2023 Fri.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Mizunotono-i
みずのとのい
癸亥
5/6/2023 Sat.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kinoe-ne
きのえね
甲子
5/7/2023 Sun.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kinotono-ushi
きのとのうし
乙丑
5/8/2023 Mon.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Hinoe-tora
ひのえとら
丙寅
5/9/2023 Tues.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Hinotono-u
ひのとのう
丁卯
5/10/2023 Wed.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinoe-tatsu
つちのえたつ
戊辰
5/11/2023 Thurs.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinotono-mi
つちのとのみ
己巳
5/12/2023 Fri.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kanoe-uma
かのえうま
庚午
5/13/2023 Sat.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kanotono-hitsuji
かのとのひつじ
辛未
5/14/2023 Sun.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Mizunoe-saru
みずのえさる
壬申
5/15/2023 Mon.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Mizunotono-tori
みずのとのとり
癸酉
5/16/2023 Tues.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kinoe-inu
きのえいぬ
甲戌
5/17/2023 Wed.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kinotono-i
きのとのい
乙亥
5/18/2023 Thurs.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Hinoe-ne
ひのえね
丙子
5/19/2023 Fri.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Hinotono-ushi
ひのとのうし
丁丑
5/20/2023 Sat.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinoe-tora
つちのえとら
戊寅
5/21/2023 Sun.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinotono-u
つちのとのう
己卯
5/22/2023 Mon.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kanoe-tatsu
かのえたつ
庚辰
5/23/2023 Tues.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kanotono-mi
かのとのみ
辛巳
5/24/2023 Wed.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Mizunoe-uma
みずのえうま
壬午
5/25/2023 Thurs.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Mizunotono-hitsuji
みずのとのひつじ
癸未
5/26/2023 Fri.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kinoe-saru
きのえさる
甲申
5/27/2023 Sat.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Kinotono-tori
きのとのとり
乙酉
5/28/2023 Sun.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Hinoe-inu
ひのえいぬ
丙戌
5/29/2023 Mon.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Hinotono-i
ひのとのい
丁亥
5/30/2023 Tues.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinoe-ne
つちのえね
戊子
5/31/2023 Wed.   Mizunotono-u
みずのとのう
癸卯
Tsuchinoe-uma
つちのえうま
戊午
Tsuchinotono-ushi
つちのとのうし
己丑